Platform data subscription  • We willen graag een andere methode voor het verkrijgen van de payload data. Nu moeten we nog zelf de data bij het oceanconnect platform afhalen middels http posts. We willen echter graag een andere invocation method gebruiken welke ook staat beschreven in de oceanconnect documentatie: http://developer.huawei.com/ict/en/rescenter/CMDA_FIELD_OCEAN_CONNECT?developlan=Other en dan de API reference pagina 497 Platform data subscription. Echter nu is de vraag of deze methode ook door jullie exposed is naar buiten voor ons? Zo ja welke parameters moeten we dan gebruiken?
    Dit biedt ons namelijk de mogelijkheid om data direct in een IoT Cloud platform zoals Azure of AWS te streamen. En met name ook in de nabije toekomst voor zeer veel devices. Hier is het dan niet wenselijk data te moeten afhalen via posts maar beter het gestreamed te krijgen.


  • Deutsche Telekom IoT

    Yes!! Dit wordt deze week toegevoegd in manual 4 t/m 6 🙂


Log in to reply