UDP data met +NSOST • Is het ook mogelijk om data te verzenden en ontvangen met AT commando’s +NSOST en +NSONMI / +NSORF via T-Mobile (oceanconnect.t-mobile.nl en 172.16.14.22)?

  Het openen van een socket en verzenden van data lijkt goed te gaan (zonder foutmeldingen). Maar ik ontvang geen received message indication +NSONMI. Firmware 6.56

  // open socket
  AT+NSOCR=DGRAM,17,10000,1
  0
  OK
  // send data to echo.ublox.com
  AT+NSOST=0,195.34.89.241,7,48,E3…
  0,48
  OK • @pieterm Toevallig nog gelukt om data te verzenden met AT commando’s +NSOST en +NSONMI?


 • Deutsche Telekom IoT

  He guys,

  Dit wordt mogelijk zodra we UDP passthrough gaan supporen. We gaan 9 maart bekend maken wanneer dat moment komt!


Log in to reply